Category Archives: Tuyển dụng

Mô tả công việc – Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường. – Lập dự toán, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản – Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng. – Giám sát đốc thúc thực hiện hợp đồng đúng tiến độ. – Thực […]