(Not Instock) 5 Elements E2 – Thunder

– Kích thước (mm): 250×1000

– Chiều cao sợi (mm): 5.0 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 8.5 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 26.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Yenthai Tham Armstrong 5 Elements E2 Thunder 03
(Pre-order) 5 Elements E2 – Thunder

DMCA.com Protection Status