(In Stock: 435m²) Hyperion – Serenity

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 3.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.5 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 15.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Yenthai San Phamtham Armstrong Hyperion Serenity 03
(In Stock: 435m²) Hyperion – Serenity

DMCA.com Protection Status