(In Stock: 145m²) Thảm Armstrong: Satie – Ocean Blue

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 3.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.0 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 16.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Yenthai San Phamtham Armstrong Satie Ocean Blue 01
(In Stock 145m²) Satie – Ocean Blue

DMCA.com Protection Status