(In Stock) Staglag-Svira – Blue Gulf

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 4.0 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.5 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 17.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Yenthai San Phamtham Armstrong Staglag Svira Blue Gulf 02
(In Stock) Staglag-Svira – Blue Gulf

DMCA.com Protection Status