(Not Instock) Woodlin – Silver Oak

– Kích thước (mm): 250×1000

– Chiều cao sợi (mm): 4.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 7.0 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 22.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Woodlin C00e0211 02
(Pre-order) Woodlin – Silver Oak

DMCA.com Protection Status