Công ty TNHH Azusa Sekkei Việt Nam

Công ty TNHH Azusa Sekkei Việt Nam là một trong những Công ty thiết kế kiến trúc đầu ngành ở Nhật bản, được thành lập năm 1946, với công nghệ và kỹ thuật được tích luỹ suốt hơn 60 năm qua, Công ty đã đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội về thiết kế kiến trúc.