(Not Instock) Hyperion – Mimosa

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 3.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.5 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 15.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Room Scene 12 Hyperion C00k0811 03
(Not Instock) Hyperion – Mimosa

DMCA.com Protection Status