(Order) Thảm Armstrong: Normcore N3 – Maple Leaf

– Kích thước (mm): 250×1000

– Chiều cao sợi (mm): 4.0 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.0 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 16.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

Yenthai San Phamtham Armstrong Normcore N3 Maple Leaf 01
(Order) Thảm Armstrong: Normcore N3 – Maple Leaf

DMCA.com Protection Status