(In Stock: 500m²) Opreland – Lush

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 3.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.0 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 16.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

1fd4e616077208306e48669b7b1db8f3.yenthai San Phamtham Armstrong Opreland Lush 02
(In Stock 350m²) Opreland – Lush

DMCA.com Protection Status