(In Stock: 100m²) Staglag-Svira – Plume

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 4.0 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.5 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 17.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

3c3e78ec13eb487062d380b7deb2508b.yenthai San Phamtham Armstrong Staglag Svira Plume 01
(In Stock 100m²) Staglag-Svira – Plume

DMCA.com Protection Status