(In Stock: 100m²) Satie – Cornflower Blue

– Kích thước (mm): 500×500

– Chiều cao sợi (mm): 3.5 ± 0.5

– Độ dày thảm (mm): 6.0 ± 0.5

– Trọng lượng (oz/yd²): 16.0

– Phương pháp nhuộm: 100% Solution Dyed

– Chất liệu sợi: 100% Nylon

C942cf50f47c4cd0b977018036809858.yenthai San Phamtham Armstrong Satie Cornflower Blue 01
(In Stock 100m²) Satie – Cornflower Blue

DMCA.com Protection Status